شرکت سلامت بانان پارسیان

شرکت سلامت بانان پارسیان با ارائه اپلیکیشن یکا زمینه لازم برای آگاهی تمام فارسی زبانان از تاثیر خوراک بر سلامت و وزن آنها و ارائه اطلاعات موردنیاز به منظور کنترل اصولی و هدفمند وزن آنها را فراهم می آورد.