شرکت ژی نگاره آرتا

شرکت ژی نگاره آرتا با تمرکز بر روی سامانه‌ متمرکز اطلاع رسانی ژینما فعالیت خود را آغاز کرده است.
تعدادی از تجربیات شرکت در حوزه‌های مرتبط با ژینما به شرح زیر است:
⦁ بانکها و موسسات مالی و اعتباری
⦁ صنعت اقامت و هتلداری
⦁ پخش محتواهای تبلیغاتی در فروشگاه‌ها
⦁ ارائه اطلاعات مفید به مراجعین در ادارات، نهادها و سازمانها
⦁ پخش محتواهای مربوط به رخدادهای علمی و آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها