شرکت ژی آی‌تی گروپ (اسپانیا)

شرکت ژی آی تی گروپ در سال ۲۰۱۸ و در راستای ماموریت گروه ژی در خصوص توسعه کسب و کار در حوزه فرهنگ و هنر و فناوری اطلاعات شروع به کار کرد. در حال حاضر این شرکت در حال انجام دو پروژه در حوزه فناوری اطلاعات بوده و با تاسیس انتشارات ژی‌پرس در اسپانیا در حال انجام ماموریت خود در گروه ژی است. این شرکت همچنین محوریت انجام امور مرتبط با انتشار کتاب را در سطح اروپا بر عهده دارد.