شرکت ژی تجارت تتیس

شرکت ژی تجارت تتیس با هدف تامین، تجمیع و آماده سازی محتوا فعالیت خود را از سال 1391 شروع کرده است که مهمترین آنها عبارتست از:

  • سرویس تپ سانگ – بزرگترین بانک موسیقی قانونی کشور
  • سرویس کتاپ – اولین کتابخانه قانونی آنلاین کشور
  • سرویس های کتاب و موزیک – همکاری با شرکت رایتل
  • سرویس های موزیک و فیلم – همکاری با شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین
  • سرویس های موزیک و کتاب – همکاری با اپلیکیشن تیک